პედიატრიული სასწრაფო დახმარება

ჩვენი ექიმები

ჩვენი ექიმები

სასწრაფოს ბრიგადებში მუშაობენ მხოლოდ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიცირებული ექიმი პედიატრები, რომლებიც სწრაფად და კომპეტენტურად მოქმედებენ სასწრაფო, გადაუდებელ და ექსტრემალურ სიტუაციებში.

ნონა ჩივიაშვილი
პედიატრი
ლიკა სულაძე
პედიატრი
ეკატერინე დათიაშვილი
პედიატრი
ნანა წივილაშვილი
პედიატრი
მზია გავაშელი
პედიატრი

სერვისები