პედიატრიული სასწრაფო დახმარება

ჩვენი ექიმები

ჩვენი ექიმები

სასწრაფოს ბრიგადებში მუშაობენ მხოლოდ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მაღალკვალიფიცირებული ექიმი პედიატრები, რომლებიც სწრაფად და კომპეტენტურად მოქმედებენ სასწრაფო, გადაუდებელ და ექსტრემალურ სიტუაციებში.

ნანა წივილაშვილი
პედიატრი
ლიკა სულაძე
პედიატრი
ნონა ჩივიაშვილი
პედიატრი
ეკატერინე დათიაშვილი
პედიატრი
მზია გავაშელი
პედიატრი

სერვისები